SPBUiR o business interruption

Dodano: 06-02-2017
Publikator: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

Eksperci ze Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych przypominają przedsiębiorcom o korzyściach z posiadania produktu business interruption, tj. ubezpieczenia na ryzyko utraty zysków w związku z nagłą przerwą w działaniu przedsiębiorstwa. Podnoszą, że nawet 90% przedsiębiorstw, które odniosły szkodę powodującą czasowe przerwanie działalności, zbankrutowało z tego powodu.

Business interruption zapewnia środki na pokrycie kosztów stałych, podczas gdy przedsiębiorstwo nie wytwarza i nie sprzedaje żadnych dóbr i usług. SPBUiR podało jako przykład wykorzystania ochrony od utraty zysku wstrzymanie działalności wskutek powodzi. Katastrofa naturalna spowodowała zniszczenie mienia przedsiębiorstwa ale też okolicznej infrastruktury czy lokalnych kontrahentów. Ubezpieczenie majątku zapewni zwrot kosztów odbudowy przedsiębiorstwa. Jednak firma musi ponosić stałe koszty, takie jak pensje pracowników, czynsz czy raty kredytu, które są niezmienne od ilości wyprodukowanych dóbr. Środki na ten cel mogą zostać pokryte dzięki rozszerzeniu polisy majątkowej o business interruption. Ponadto, dodatkowa ochrona, jak zapewnia Stowarzyszenie, może zapewnić środki na utrzymanie ciągłości przedsiębiorstwa poprzez zwrot kosztów za wynajem nowego lokum na czas remontu zniszczonej siedziby firmy czy zlecenia produkcji innemu przedsiębiorstwu.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: broker
wstecz