SN: Ubezpieczyciel nie może obniżyć odszkodowania o wypłacony zasiłek z pomocy społecznej

Dodano: 16-09-2016
Publikator: Rzecznik Finansowy

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 września 2016 r. (III CZP 35/16) uznał, iż wysokość wypłaconego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku między innymi klęsk żywiołowych nie może zostać pomniejszona o zasiłek z pomocy społecznej. W tej sprawie Rzecznik Finansowy zaprezentował swój istotny pogląd.

W rozpoznawanej sprawie, ubezpieczyciel obniżył wysokość wypłaconego odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku powodzi. Swoją decyzję towarzystwo uzasadniło tym, że poszkodowany otrzymał pomoc z innych źródeł.

- Dobrze znamy tą niewłaściwą argumentację, bo podobne sprawy były już przedmiotem naszych interwencji. Ubezpieczyciele przywołują art. 8241 Kodeksu cywilnego i wskazują, że kumulacja odszkodowania z umowy ubezpieczenia i świadczeń z innych źródeł, powodowałaby wzbogacenie osoby ubezpieczonej. Równocześnie nie zauważali, że obniżając odszkodowanie to zakład ubezpieczeń bezpodstawnie się wzbogacał. Dlatego cieszymy się z tej uchwały, której sentencja wskazuje, że Sąd zajął stanowisko zbieżne z naszym istotnym poglądem, który przestawiliśmy w tej sprawie. Dzięki temu poszkodowanym będzie łatwiej o uzyskanie wystarczających środków np. na odbudowę domu - mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w Biurze Rzecznika Finansowego.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz