SN rozstrzygnął ws. unieważnianie umów o kredyty walutowe, zgodnie ze stanowiskiem RF

Dodano: 18-02-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Sąd Najwyższy rozstrzygnął w sprawie dot. unieważniania umów o kredyty „walutowe”, zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego. Jak uznał SN, przy rozliczeniu banku i klienta stosuje się tzw. zasadę dwóch kondykcji.

Sąd Najwyższy, w trzyosobowym składzie, w dniu 16.02.2021 r. zajął się zagadnieniem przedstawionym przez SO w Warszawie, które dotyczyło „zasady wzajemnych rozliczeń wynikających z umowy kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim, która została uznana za nieważną ze względu na zawarcie w niej klauzul abuzywnych”.

Sąd Najwyższy w uchwale (sygn. akt III CZP 11/20) opowiedział się za tzw. zasadą dwóch kondykcji. Oznacza to, że każde roszczenie należy traktować oddzielnie i niezależnie od siebie. W uchwale SN powołał się m.in. na art. 405 k.c., zgodnie z którym w przypadku uznania umowy za nieważną u obu stron następuje bezpodstawne wzbogacenie.

– Po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu walutowego, obie strony są zobowiązane do wzajemnych rozliczeń i zwrotu wszelkich świadczeń związanych z realizacją tej umowy, w oparciu o przepis art. 410 k.c.  Bank może zatem dochodzić zwrotu od klientów sumy pieniężnej odpowiadającej wartości wypłaconej z tytułu umowy kredytu. Z kolei klienci mogą dochodzić m.in. zwrotu sumy pieniężnej odpowiadającej sumie wpłaconych przez nich kwot. Przy czym obydwa te roszczenia są niezależne – wyjaśnia dr Ewa Skibińska z biura Rzecznika Finansowego.

Uchwała SN jest podobna do stanowiska przedstawianego przez Rzecznika Finansowego.

– Stanowisko Sądu Najwyższego to istotny krok w kierunku sprawiedliwego rozwiązania problemu kredytów walutowych. Przypomnę, że tego problemu dotyczy też jedno z pytań skierowanych do pełnego składu Izby Cywilnej przez I Prezes Sądu Najwyższego. Jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii jest ważne dla wszystkich toczących spory przed sądem. To istotne również dla tych, którzy wstrzymują się z pozwem, oczekując na propozycje ugodowe ze strony banków. Mając wiedzę co do zasad rozliczenia umowy można dokładniej oszacować skutki finansowe określonych działań i podjąć świadomą decyzję – mówi Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

wstecz