SN: pacjent ma prawo do uzyskania prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia

Dodano: 19-02-2019
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2019 r. (sygn. akt II CSK 293/18) uchylił zaskarżony wyrok SA i zmienił wyrok SO, zasądzając od pozwanego na rzecz powódki kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami i oddalił powództwo w pozostałej części, a ponadto zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 1.064 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.  

Przeczytaj cały artykuł
wstecz