SLA: odpowiedzialność z tytułu niespełnienia umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

Dodano: 19-03-2020
Kategorie :

Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement, SLA) jest elementem niemalże każdej umowy IT, począwszy od umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu, a skończywszy na umowy cloud computingu. Jest to umowa, w której wykonawca zobowiązuje się do zachowania określonego poziomu usługi, poprzez spełnienie ustalonych przez strony parametrów, a na wypadek nienależytego wykonania lub niewykonania tej umowy, najczęściej zobowiązuje się do zapłaty kar umownych lub godzi się na otrzymanie obniżenia wynagrodzenia. Jest to więc umowa która określa odpowiedzialność kontraktową wykonawcy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz