Senat zajmie się wypłatami świadczeń z UFG dla poszkodowanych w latach ’90

Dodano: 29-08-2016

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, zwrócił się do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej osób z niepełnosprawnością, które utraciły prawo do otrzymywania renty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Problem podnoszony przez RPO dotyczy poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w latach ’90. Osoby, które z tego tytułu otrzymywały do tej pory renty nagle tracą do niej prawo. Powodem jest wyczerpany limit sumy gwarancyjnej UFG. RPO w liście do Marszałka Senatu wskazuje, że problem ten dotyczy kilku tysięcy osób. Sprawą zajmie się teraz senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz