Senat bez poprawek przyjął ustawę rozszerzającą nadzór nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 19-06-2020

W dniu 18 czerwca br. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Nowelizacja wprowadza rozwiązania mające na celu zapewnienie Komisji Nadzoru Finansowego skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zagranicznymi zakładami reasekuracji z innego niż Polska państwa członkowskiego UE wykonujących na terytorium RP działalność przez oddział lub w inny sposób niż przez oddział, w ramach swobody świadczenia usług.

Teraz akt prawny trafi do podpisu Prezydenta.

wstecz