Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 22-12-2017

Senat w dniu 21 grudnia 2017 r. bez poprawek przyjął  ustawę o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw.

Głosowało 85 senatorów. 84 było za przyjęciem ustawy. 1 senator wstrzymał się od głosu.

W dniu 18 grudnia 2017 r. ustawa bez poprawek została przyjęta przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Sejm uchwalił nowelizację w dniu 14 grudnia 2017 r. Czytaj więcej: Posłowie przyjęli nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z poprawką dot. przekazywania KID do KNF.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

wstecz