Sejm zatwierdził rozszerzenie składu KNF i nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Dodano: 17-10-2019

W dniu 16 października 2019 r., na 86. posiedzeniu Sejmu RP, uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany m. in. do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Przeczytaj cały artykuł
Tagi: knf
wstecz