Sejm przyjął nowelizację ustawy o usługach turystycznych

Dodano: 25-07-2016
Kategorie :

W piątek (22.07.2016 r.) Sejm uchwalił nowelizację ustawy o usługach turystycznych. Zmieniony akt prawny nakłada na biura podróży obowiązek wnoszenia do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składki w wysokości nawet 30 zł od każdego klienta. Nowelizacja stawia sobie za cel zapewnienie lepszej ochrony turystów w przypadku niewypłacalności touroperatorów.

Nowe przepisy zakładają utworzenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, finansowanego składkami wpłacanymi przez biura podróży. Wysokość składki, jaką mają wnosić operatorzy, zostanie określona w rozporządzeniu do nowelizacji. Wiadomo dziś, że jej wysokość ma mieścić się w przedziale 0-30 zł od każdego klienta.  

Z symulacji dołączonej do ustawy wynika, że TFG zyska ok. 30 mln zł rocznie przy składce ustalonej na poziomie 12,5 zł. Prawdopodobnie wysokość składki będzie zależała od wykorzystywanego rodzaju środka transportu i miejsca pobytu. I tak, „15-złotową składką mogłyby być obłożone imprezy na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego; składkę w wysokości 10 zł wnosiliby touroperatorzy organizujący imprezy w Europie i poza nią, z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego; stawka 0 zł dotyczyłaby imprez odbywających się na terenie państw graniczących z Polską, a w przypadku Rosji - w obrębie obwodu kaliningradzkiego” – czytamy w komunikacie PAP.  Natomiast, jak informował Dawid Lasek, wiceminister sportu i turystyki, składki nie będą płacone od wycieczek organizowanych na terenie Polski.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz