Santander Leasing z grupowym ubezpieczeniem od cyber ryzyk

Dodano: 22-10-2020
Publikator: informacja prasowa

Santander Leasing, jako pierwsza firma leasingowa na rynku, wprowadza grupowe ubezpieczenie od cyber ryzyk. Produkt powstał przy współpracy z STU Ergo Hestia.

- Jak wskazują dostępne analizy, przedsiębiorstwa w dalszym ciągu są podatne na powszechnie stosowane taktyki cyberataków. Prowadzenie proaktywnej i nowoczesnej polityki bezpieczeństwa jest więc niezbędne, aby sprawnie wykrywać i zapobiegać takim zagrożeniom. Stąd też poza właściwą bieżącą profilaktyką istotnym elementem jest również zaoferowanie przedsiębiorstwu gwarancji zabezpieczenia danych i interesów odpowiednim ubezpieczeniem zapewniającym w razie ataku zwrot poniesionych kosztów. Tym samym taka polisa powinna być uzupełnieniem szeroko rozumianej ochrony – podkreśla Tomasz Sęba, dyrektor ubezpieczeń i produktów komplementarnych w Santander Leasing.

Nowy produkt obejmuje szkody powstałe wskutek cyber ataku i składa się z trzech elementów. Pierwszym jest ubezpieczenie danych elektronicznych o sublimicie w wysokości 50 proc. limitu odpowiedzialności.

Kolejnym - ubezpieczenie kosztów dodatkowych, które obejmują poniesione przez ubezpieczonego wskutek szkody objętej ochroną w ramach ubezpieczenia danych elektronicznych - porady prawne, notyfikacja osób poszkodowanych, informatyki śledczej (sublimit 10 proc. limitu odpowiedzialności) czy kar administracyjnych (sublimit 10 proc. limitu odpowiedzialności).

Ostatnim elementem jest ubezpieczenie OC, które pokrywa wszelkie straty oraz należne zadośćuczynienia poniesione przez osoby trzecie, o ile bezpośrednio w wyniku ataku komputerowego doszło do ujawnienia ich danych osobowych uzyskanych zgodnie z prawem i przechowywanych przez ubezpieczonego jako administratora danych.

wstecz