Rzecznik TSUE: „Zakaz noszenia chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny”

Autor: Rafał Kmiecik

Dodano: 11-08-2016

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Juliane Kokott) w opinii z dnia 31 maja 2016 r. wskazała, że zakaz noszenia islamskiej chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny.

W ocenie Rzecznik, przedmiotowy zakaz można uznać za uzasadniony, jeżeli wynika on z obowiązujących w danym przedsiębiorstwie ogólnych reguł zakazujących uzewnętrzniania znaków politycznych, filozoficznych i religijnych, mających na celu realizację przyjętej przez pracodawcę polityki neutralności religijnej i światopoglądowej.

Rzecznik zaznacza, że o ile pracownik po stawieniu się w zakładzie pracy nie może wyzbyć się znamion swojej płci, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnosprawności, to pracodawca może od niego wymagać pewnej wstrzemięźliwości w kwestii praktykowania wiary, zachowań religijnych, bądź ubioru.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz