Rzecznik TSUE: „Zakaz noszenia chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny”

Autor: Rafał Kmiecik

Dodano: 11-08-2016

Rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Juliane Kokott) w opinii z dnia 31 maja 2016 r. wskazała, że zakaz noszenia islamskiej chusty w miejscu pracy może być dopuszczalny.

W ocenie Rzecznik, przedmiotowy zakaz można uznać za uzasadniony, jeżeli wynika on z obowiązujących w danym przedsiębiorstwie ogólnych reguł zakazujących uzewnętrzniania znaków politycznych, filozoficznych i religijnych, mających na celu realizację przyjętej przez pracodawcę polityki neutralności religijnej i światopoglądowej.

Rzecznik zaznacza, że o ile pracownik po stawieniu się w zakładzie pracy nie może wyzbyć się znamion swojej płci, koloru skóry, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wieku, czy niepełnosprawności, to pracodawca może od niego wymagać pewnej wstrzemięźliwości w kwestii praktykowania wiary, zachowań religijnych, bądź ubioru.

Zakaz można uznać za proporcjonalny, jeżeli nie narusza on nadmiernie uzasadnionych interesów pracowników, a rozmiar wstrzemięźliwości, której można oczekiwać od pracownika zależeć będzie każdorazowo od łącznej oceny wszystkich istotnych okoliczności konkretnego przypadku – ocena proporcjonalności zakazu powinna być przy tym dokonywana przez sądy krajowe.

Opublikowana opinia dotyczy sprawy mieszkanki Belgii, której umowa o pracę została rozwiązana, gdy pracownica po ponad trzech latach pracy jako recepcjonistka w przedsiębiorstwie G4S Secure Solutions zaczęła nalegać, aby móc przychodzić do pracy w islamskiej chuście. Pracodawca swoją decyzję uzasadnił obowiązującym w Spółce zakazem uzewnętrzniania znaków religijnych, politycznych i filozoficznych.

Przedmiotem złożonego przez belgijski Sąd kasacyjny wniosku do TSUE jest konkretyzacja obowiązującego w unijnym prawie zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania.

Zaznaczyć należy, że pomimo, iż opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla TSUE, to w większości rozpatrywanych spraw sędziowie kierują się ich ocenami. Ostateczny wyrok TSUE w niniejszej sprawie, zostanie wydany za kilka miesięcy.

wstecz