Rzecznik Finansowy złożył wniosek do SN w sprawie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody spowodowane przez psy

Dodano: 13-12-2016
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 9 grudnia 2016 r. Rzecznik Finansowy skierował do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku szkód powstałych przy udziale psów należących do rolników posiadających obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Rzecznik Finansowy we wniosku zadał następujące pytanie: „Czy art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma zastosowanie do szkód powstałych przy udziale psa wykorzystywanego przez rolnika użytkowo w gospodarstwie rolnym?”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz