Rzecznik Finansowy zbada przygotowanie banków do obsługi klientów na terenach objętych epidemią

Dodano: 14-08-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy sprawdza, jak banki przygotowują się na obsługę klientów w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W tym celu skierował do banków oraz Związku Banków Polskich prośbę o wyjaśnienie, w jaki sposób podmioty zagwarantują klientom możliwość załatwienia swoim spraw pomimo ograniczeń.

7 sierpnia br. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadza możliwość wydzielenia na obszarze Polski tzw. „obszarów czerwonych” i „ obszarów żółtych”.

– Jednym z pierwszych pytań, które postawiliśmy sobie w Biurze w tym kontekście było to, jak będą obsługiwani klienci banków na tych obszarach. Szczególną uwagę zwróciliśmy na osoby wykluczone cyfrowo i nieobsługujące platform bankowości elektronicznej. Stąd decyzja o rozesłaniu zapytań do banków. Pozwoli to poznać stan sektora bankowego pod kątem obsługi klienta w tych szczególnych warunkach i podjąć decyzję co do ewentualnych kroków zapobiegających negatywnym skutkom dla klientów – powiedział dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Biuro RF szczególnie interesuje kwestia prowadzenia przez bank działań windykacyjnych. W kwestionariuszu podmioty są pytane m.in. o możliwość zawieszenia prowadzonych postępowań windykacyjnych. RF chce w ten sposób zapobiec sytuacjom, gdy z powodu wprowadzonych ograniczeń, kontakt z klientem – a przez to możliwość złożenia przez niego zastrzeżeń wobec prowadzonych czynności – byłby znacznie utrudniony lub wręcz niemożliwy.

Rzecznik Finansowy oczekuje też, że banki wdrożą odpowiednią politykę informacyjną dotyczącą obsługi klientów w placówkach znajdujących się w strefach objętych ograniczeniami.

– Klienci muszą wiedzieć gdzie i w jakich terminach będą otwarte placówki. Muszą też mieć pewność, że załatwią w nich swoje sprawy bez narażania zdrowia i życia. Przy czym apeluję o taki sposób organizacji obsługi klientów, żeby niepotrzebnie nie fatygować ich do placówek w takiej sytuacji – mówi Mariusz Golecki.

wstecz