Rzecznik Finansowy zawnioskował do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały ws. kontroli incydentalnej wzorców umowy

Dodano: 04-04-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy w dniu 3 kwietnia 2017 r. złożyła do Sądu Najwyższego wniosek o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie istniejących w orzecznictwie sądów rozbieżności co do wykładni prawa w odniesieniu do zagadnienie związanego z przesłankami abuzywnego charakteru postanowienia umowy.

Wątpliwości RF wzbudziła kwestia, czy badanie kontroli incydentalnej przesłanek zgodności z dobrymi obyczajami i rażącego naruszenia interesów konsumenta powinno być dokonywane według stanu z chwili zawarcia umowy, biorąc pod uwagę jej normatywną treść do innych postanowień uznanych za niedozwolone, czy też powinno być dokonywane z uwzględnieniem sposobu stosowania w praktyce badanego postanowienia i umowy w okresie od daty jej zawarcia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz