Rzecznik Finansowy wzywa Provident do usunięcia spornych klauzul w umowach pożyczek

Dodano: 17-09-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy wezwał Provident Polska S.A. do usunięcia z umów pożyczek klauzul wyłączających obowiązek proporcjonalnego zwrotu części całkowitego kosztu pożyczki w razie jej przedterminowej spłaty przez klienta. Spółka ma czas do końca miesiąca na dostosowanie się.

Interwencja RF jest reakcją na skargi konsumentów, którzy wskazują na nieprawidłowości w zapisach umownych stosowanych przez Provident Polska S.A.

 – W ostatnim czasie otrzymaliśmy wystąpienia klientów, którzy wskazywali na nieprawidłowości w działaniach Provident Polska S.A. w zakresie rozliczania całkowitego kosztu pożyczki w razie jej wcześniejszej spłaty. Wystąpiliśmy do spółki o przekazanie stosowanych przez nią wzorców umów pożyczek. Z ich treści jasno wynika, że spółka zawarła w nich klauzule umowne wyłączające obowiązek zwrotu przez nią prowizji lub opłat przygotowawczych w przypadku przedterminowej spłaty zadłużenia – tłumaczy Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik chce, aby spółka usunęła sporne zapisy z umów pożyczek oraz umieściła o tym informację na stronie internetowej. Ma też oświadczyć, że usunięte postanowienia uważa za niebyłe i nie zamierza w przyszłości wywodzić z nich żadnych skutków prawnych. Informacja ta ma być dostępna przez rok na stronie internetowej Providenta.

Na wdrożenie tych postulatów Provident Polska ma czas do końca miesiąca. W razie niedostosowania się spółki do zaleceń, Rzecznik zapowiada podjęcie dalszych kroków prawnych.

wstecz