Rzecznik Finansowy wystąpił do UOKiK w sprawie warunków lokat

Dodano: 13-07-2020
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy zawiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez jeden z banków. Jego zastrzeżenia wzbudziła niejasna konstrukcja warunków umowy lokaty, która uniemożliwiała klientom precyzyjne określenie, na jakiej zasadzie, w jakim terminie oraz na jakiej podstawie bank dokonuje zwrotu środków zgromadzonych na lokacie w przypadku jej zerwania.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz