Rzecznik Finansowy tuż, tuż

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 05-08-2015
26 maja 2015 roku skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ta ustawa rozszerzy kompetencje Rzecznika Ubezpieczonych na banki, SKOK-i i domy maklerskie. Z chwilą wejścia w życie tej ustawy Rzecznik Ubezpieczonych przekształci się w Rzecznika Finansowego.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz