Rzecznik Finansowy pyta się SN o definicję „ruchu pojazdu”

Dodano: 01-09-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne dot. prawa do odszkodowania z tytułu ubezpieczeń OC ppm. za szkody wyrządzone przez pojazdy wielofunkcyjne. RF wskazał na występujące w orzecznictwie rozbieżności w tej kwestii wynikające z różnej interpretacji pojęcia „ruch pojazdu”.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz