Rzecznik Finansowy pozwał Raiffeisen Bank International

Dodano: 04-05-2020
Publikator: ​Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy skierował powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu. Sprawa dotyczy stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych w postaci roszczenia o zapłatę tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

RF wystąpił w sprawie zgłoszonej przez kredytobiorców. Uzyskali oni prawomocne orzeczenie sądowe stwierdzające nieważność kredytu hipotecznego indeksowanego kursem waluty obcej – franka szwajcarskiego. Jednak pomimo wyroku bank wystosował wobec nich roszczenie o zapłatę 1,5 mln zł. Kwota ta znacznie przewyższała wartość udzielonego kredytu. Bank wyjaśnił, że część tej sumy stanowi tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. RF po zbadaniu sprawy postanowił wystąpić z powództwem na rzecz klientów.  

Zgodnie z prawem, Rzecznik Finansowy, jako podmiot powołany do ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, posiada legitymację do występowania z powództwem przeciwko podmiotom rynku finansowego na skutek stosowania przez nie nieuczciwych praktyk rynkowych.

- Zamierzam wykorzystywać to uprawnienie w każdym przypadku, gdy podmiot rynku finansowego będzie dopuszczał się stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych – deklaruje Mariusz Golecki.

wstecz