Rzecznik Finansowy powołuje grupę roboczą ds. kredytów konsumenckich

Dodano: 13-11-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Przy Biurze Rzecznika Finansowego powstaje grupa robocza ds. kredytów konsumenckich. Jej zadaniem będzie ujednolicenie praktyk wśród banków i instytucji finansowych w zakresie rozliczania zwrotu opłat za wcześniej spłacone kredyty konsumenckie.

Inicjatywa została zapoczątkowana z powodu wzrostu liczby skarg konsumentów na uchybienia podmiotów w tym zakresie. Jak odnotował RF, w tym roku liczba takich wniosków znacznie przekroczyła wynik z ubiegłego roku. Ze skarg konsumentów wynika, że część podmiotów nie dostosowała swojej praktyki do obowiązujących przepisów prawa.

– Dlatego w mojej ocenie zachodzi konieczność współpracy podmiotów, w których obszarze zainteresowania leży ta problematyka. Postanowiłem wystąpić z inicjatywą powołania grupy roboczej ds. wzmocnienia ochrony konsumenta w tym obszarze. Jej celem będzie wypracowanie wspólnego stanowiska eliminującego pojawiające się problemy praktyczne – wyjaśnia RF.

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się w ciągu kilku najbliższych tygodni.  

Grupa robocza to kolejny projekt RF w zakresie wypracowania zgodnych z prawem mechanizmów szacowania wysokości opłat, jakie należy zwrócić konsumentowi w razie przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego.

– Wobec niektórych podmiotów już wystąpiłem z pozwami do sądów. Uważam, że niewłaściwe rozliczanie przedterminowo spłaconych kredytów jest nieuczciwą praktyką rynkową – mówi RF Mariusz Golecki.

Do tej pory tego typu powództwa zostały wystosowane wobec Santander Banku oraz Banku Handlowego. Rzecznik skierował wezwanie do zmiany treści umów oraz procedur wobec Provident. Także na stronie RF został uruchomiony kalkulator, który ma pomóc klientom w szacowaniu należnej im kwoty.

wstecz