Rzecznik Finansowy opracował uwagi do poprawionego projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 13-04-2017

Rzecznik Finansowy przedstawił swoje uwagi do projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Podniósł w nich, że kryterium ujawniania wysokości kosztów dystrybucji i kosztów prowizji brokera ubezpieczeniowego i osoby wykonującej czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń powinno stanowić przekroczenie określonego procentu wyliczonej składki ubezpieczeniowej. Obecnie, projekt ustawy reguluje, aby ujawnianie kosztów następowało w sytuacji, gdy gwarantowana wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego jest niższa niż dziesięciokrotność rocznej składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu umowy ubezpieczenia na życie z UFK w każdym z pierwszych 5 lat ubezpieczenia.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz