Rząd przyjął rozwiązania dot. wakacji kredytowych, nie będzie wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej

Dodano: 20-05-2020

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 maja br. przyjęła kolejny pakiet pomocowy dla spółek w związku ze stanem epidemii w Polsce.

RM opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania stanowią kolejną odsłonę tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Projekt zakłada uruchomienie dopłat do odsetek kredytów dla firm, które ucierpiały wskutek pandemii. W tym celu rząd chce przeznaczyć ponad 570 mln zł. Dopłaty będą wypłacane przez BGK ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowę kredytu z dopłatą będzie można podpisać do końca 2020 r.

Ponadto, projekt zakłada ułatwienia przy przetargach. Przede wszystkim ma zostać obniżony koszt udziału wykonawców w przetargach. W postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych nie będzie już obowiązku żądania wadium. Rząd chce także wprowadzić obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego oraz obniżyć dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych.

Rząd przedstawił też rozwiązania obejmujące tzw. wakacje kredytowe. Zgodnie z przyjętą propozycją, możliwe będzie zawieszenie spłaty kredytu – maksymalnie do 3 miesięcy. W tym okresie nie będzie naliczania odsetek i innych opłat (z wyjątkiem ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu). Rozwiązanie będzie dotyczyć osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Zawieszenie spłacania kredytu będzie dotyczyć części kapitałowej i odsetkowej.

Projekt ma też na celu ochronę polskich firm przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata. Nowe przepisy obejmą m.in. spółki publiczne i działalności gospodarcze związane m.in. z energią elektryczną, gazem, paliwami, telekomunikacją, przetwórstwem żywności czy produkcją leków, których przychody przekraczają 10 mln euro rocznie. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

wstecz