Rząd przyjął nowelizację AML. Projekt zakłada ułatwienie wymiany informacji między instytucjami obowiązanymi

Dodano: 22-08-2019

W dniu 13 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja wynika z konieczności doprecyzowania niektórych przepisów i pełnego wdrożenia do polskiego prawa unijnych przepisów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz