Rozporządzenie ws. zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji

Dodano: 21-03-2019
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze

Dziennik Ustaw z dnia 20 marca 2019 r., poz. 531

Rozporządzenie określa zakres, tryb i formę oraz terminy przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy, i banki powiernicze.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz