Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Dodano: 21-12-2018
Publikator: Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów

Dziennik Ustaw z dnia 20 grudnia 2018 r, poz. 2371

Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o zmianę treści wpisu do rejestru brokerów,

2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, wnioski składa się za pośrednictwem strony internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, na bezpłatnym formularzu elektronicznym, po uwierzytelnieniu brokera ubezpieczeniowego, brokera reasekuracyjnego lub osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego. Jeśli osoba składająca wniosek nie posiada danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, może złożyć wniosek w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego w postaci wydruku.

W przypadku wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dane objęte wnioskiem wpisywane są do rejestru brokerów przez organ nadzoru.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.

Pliki do pobrania

wstecz