Rośnie liczba skarg konsumentów na ubezpieczenia bagażu

Dodano: 17-08-2018

Do Rzecznika Finansowego trafia coraz więcej skarg na zakłady ubezpieczeń, dotyczące ubezpieczeń bagażu, informuje Rzeczpospolita.

– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w Biurze Rzecznika Finansowego.

Problemy klientów towarzystw ubezpieczeń związane są z odmową wypłaty świadczenia przez spółkę. Wskutek interwencji RF część podmiotów zmienia decyzje, a inne pozostają przy swoim stanowisku, odwołując się do zapisów OWU. 

Jak podaje RF, zakłady ubezpieczeń odmawiają wypłaty świadczeń w sytuacjach, gdy skradziony bagaż nie był zabezpieczony zgodnie z wymogami OWU, tj. miała miejsce zwykła kradzież bez rozboju lub zniszczeniu uległa jedynie walizka, bądź uszkodzeń dokonało zwierzę.      

Niestety, wiele z tych produktów ubezpieczeń bagażu zostało tak skonstruowanych, aby odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń pozostawała na minimalnym poziomie. Wiele spółek obejmuje ochroną jedynie sytuacje, gdy do kradzieży bagażu doszło z włamaniem lub rozbojem. Z kolei odszkodowanie za zniszczenie bagażu będzie przysługiwać, jeśli uszkodzenie nastąpiło poza kontrolą właściciela, tzn. gdy został powierzony przewoźnikowi, w przechowywalni lub został pozostawiony w zamkniętym samochodzie na strzeżonym parkingu. Ponadto, ZU ponosi odpowiedzialność, jeśli bagaż uległ zniszczeniu wskutek pożaru, powodzi, huraganu, trzęsienia ziemi lub wypadku środka transportu, którym podróżuje właściciel.

wstecz