RF zawnioskował do SN o podjęcie uchwały ws. roszczeń o zadośćuczynienie bliskich osoby poważnie poszkodowanej

Dodano: 24-04-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy złożył do Sądu Najwyższego kolejny wniosek o podjęcie uchwały. Tym razem RF chce, aby SN zadecydował, czy bliscy osoby poważnie poszkodowanej w wypadku drogowym mogą zgłaszać roszczenia o zadośćuczynienie z tego tytułu.

Rzecznik w uzasadnieniu wniosku wskazał, że w orzecznictwie występują istotne rozbieżności w rozstrzyganiu kwestii wypłat zadośćuczynienia bliskim osoby, która została poważnie poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, z tytułu naruszenia ich dóbr osobistych. RF chce, aby SN stwierdził, czy takie zadośćuczynienie powinno być wypłacane z ubezpieczenia OC komunikacyjnego sprawcy zdarzenia.

We wniosku RF zadał pytanie następującej treści: „Czy w razie poważnego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osobom najbliższym poszkodowanego może przysługiwać na podstawie art. 448 k.c. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu naruszenia ich własnego dobra osobistego?”

Przeczytaj cały artykuł
wstecz