RF zaproponował odpowiedź na pytania prejudycjalne dot. definicji konsumenta

Dodano: 28-01-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy przesłał do TSUE swoje stanowisko w sprawie przeciwko banku, z którym powód zawarł umowę kredytu w obcej walucie. Sąd Rejonowy w Warszawie, rozpoznając sprawę, nabrał wątpliwości co do interpretacji definicji konsumenta zawartej w unijnych przepisach. Dlatego zwrócił się do TSUE o dokonanie wykładni. Swoje stanowisko w tej sprawie właśnie przedstawił RF.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz