RF zakończył ugodą postępowanie mediacyjne z STU ERGO Hestia

Dodano: 16-07-2021
Publikator: Rzecznik Finansowy

25 czerwca Sąd Okręgowy w Gdańsku zatwierdził ugodę, zawartą pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i STU ERGO Hestia S.A. w Sopocie. Spór i mediacja dotyczyły zapisów dot. definicji szkody całkowitej zawartej w OWU ubezpieczenia AC.

W wyniku prowadzonego postępowania mediacyjnego ubezpieczyciel przystał na oczekiwania Rzecznika Finansowego i dokonał zmiany treści definicji szkody całkowitej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) dot. klientów indywidualnych.

– Z zadowoleniem przyjmuję kolejną dobrowolną zmianę przez ubezpieczyciela warunków Autocasco. Prowadzimy podobne rozmowy z innymi ubezpieczycielami. Jak widać na przykładzie tej sprawy, jest możliwość zawarcia ugody nawet w sytuacji, gdy spór trafił już do sądu. Uważam, że te sprawy warto zakończyć porozumieniami, które usuną z obrotu prawnego praktykę krzywdzącą część klientów – mówi Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Nowa definicja zakłada wprowadzenie jednolitych zasad kwalifikacji szkody i wyliczenia jej wysokości zarówno dla szkody całkowitej jak i częściowej. Informacje dot. ugody oraz aneks OWU, zawierający nową definicję, będą udostępnione na stronie STU ERGO Hestia.

Ponadto klienci ubezpieczyciela, którzy już otrzymali świadczenie z tytułu ubezpieczenia Autocasco w przypadku szkody całkowitej, będą mogli zażądać ponownej weryfikacji szkody i wysokości przyznanego świadczenia zgodnie z nowymi warunki. Ubezpieczyciel wypłaci dopłatę do odszkodowania, jeśli według nowego mechanizmu szacowania wysokości szkody okaże się, że powinno być ono wyższe.

Kilka miesięcy temu analogiczną zmianę OWU, zgodnie z oczekiwaniami RF, dokonało Generali. Czytaj więcej: Generali zmienia OWU w zakresie szacowania szkody całkowitej

wstecz