RF wypowiedział się w kwestii zagadnienia prawnego dot. niezachowania terminu rozpatrzenia reklamacji

Dodano: 16-03-2018
Publikator: Rzecznik Finansowy

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Sąd Najwyższy zajmie się zagadnieniem prawnym (sygn. akt III CZP 113/17) dot. skutków niedotrzymania przez podmiot rynku finansowego ustawowych terminów odpowiedzi na reklamację. W tej sprawie istotny pogląd wniósł Rzecznik Finansowy.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz