RF sprawdzi, czy Santander Bank Polska zaprzestał stosowania klauzul abuzywnych w dokumentach dot. wakacji kredytowych

Dodano: 29-10-2020
Publikator: Rzecznik Finansowy

Do Biura Rzecznika Finansowego wpłynęło zawiadomienie od klienta o stosowaniu przez Santander Bank Polska S.A. klauzul abuzywnych w aneksie umowy kredytu dot. wakacji kredytowych. Aneks został przedstawiony klientowi do podpisu 10 dni po postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym zakazał stosowania tych klauzul w umowach. W związku z tym zawiadomieniem RF postanowił sprawdzić, czy bank realizuje wydane postanowienie SO.

Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. W maju tego roku SO w Warszawie uznał, że klauzula ta nosi znamiona abuzywności i zakazał umieszczania jej przez bank w aneksach umów.

Tymczasem jeden z klientów banku otrzymał aneks zawierający zakazaną klauzulę 10 dni po wydaniu tego postanowienia przez sąd. RF postanowił zbadać, czy takich przypadków jest więcej.

– Jestem zaniepokojony, że tak duży bank dopuścił się zawarcia tego typu aneksu do umowy, pomimo wyraźnego zakazu w postanowieniu Sądu. Zachęcam klientów, którzy zauważyli albo doświadczyli praktyk polegających na żądaniu przez bank potwierdzania jego wierzytelności, szczególnie w trakcie epidemii COVID, do kontaktu z Biurem Rzecznika Finansowego. Biuro udzieli wsparcia w sporze z bankiem w związku z nieprawidłowościami w przyznawaniu tzw. wakacji kredytowych. W tym celu uruchomiliśmy także specjalną infolinię „finanse w czasie COVIDu – mówi prof. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

wstecz