RF organizuje konferencję o nadzorze nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym

Dodano: 05-06-2017
Publikator: Rzecznik Finansowy
Kategorie :

W dniu 11 października 2017 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja poświęcona dotychczasowemu dorobkowi światowemu w obszarze nadzoru nad prawami i interesami konsumenta w sektorze finansowym, zatytułowana "Jak chronić konsumenta na rynku finansowym: modele, doświadczenia, wyzwania". Wydarzenie organizuje Rzecznik Finansowy wraz z Politechniką Warszawską, Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszeniem Promotor.

Jak podaje RF, konferencja ma na celu dokonanie przeglądu najnowszych doświadczeń międzynarodowych w zakresie systemów ochrony konsumentów na rynku finansowym, funkcjonujących modeli i wyzwań oraz oceny możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce.

„Planowany jest udział w obradach przedstawicieli kierownictwa światowej organizacji zrzeszającej nadzory konsumenckie - FinCoNet - oraz systemów nadzorów konsumentów finansowych z Niemiec, a także z Wielkiej Brytanii i Polski. Przedstawiony zostanie także dorobek Francji w tym obszarze” – informuje Rzecznik Finansowy.

Jedna z sesji podczas konferencji zostanie poświęcona kwestiom ochrony konsumentów w kontekście gwałtownego rozwoju fintech, tj. zastosowań nowych technologii na rynkach finansowych.

wstecz