Raport: Polski Rynek Bancassurance III kw. 2017 r.

Dodano: 20-12-2017
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Przedstawiamy omówienie raportu „Polski Rynek Bancassurance” przygotowanego przez PIU dla III kwartału 2017 r. w Dziale I.

Składka pozyskana w kanale bancassurance w Dziale I wyniosła 6,3 mld zł. Udział składki przypisanej brutto w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie III kw. 2017 wyniosła 34,5 proc. Natomiast udział poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem to 75,8 proc. dla inwestycji, 21,0 proc. dla powiązanych z produktem bankowym i 3,2 proc. dla niepowiązanych z produktem bankowym. Udział składki przypisanej brutto w kanale bancassurance w składce ogółem zakładów ubezpieczeń na życie w III kwartale 2017 r. wynosi 34,5%. W porównaniu w 2009 roku wynosił 49,8 proc.

Struktura składki przypisanej brutto dla produktów inwestycyjnych pozyskanych w ramach bancassurance – udział grup produktów w III kwartale 2017 r. wyniósł 5 proc. w grupie 1 i 95 proc. w grupie 3. Dla porównania w 3 kwartale 2016 wynosił 12 proc. w grupie 1 i 88 proc. w grupie 3. Udział ze względu na formę sprzedaży grupowej w 2017 r. to 12 proc.,  a 2016 r. wynosił 13 proc., natomiast w sprzedaży indywidualnej w 2017 r. to  88 proc. i analogicznie w  2016 r. 87 proc.  Pod względem sposobu opłaty składek w III kwartale 2017 r., 89 proc. składek jednorazowych (w III kw 2016 r. wyniosła 85 proc.), a składki okresowe wyniosły 11 proc. w 2017 r. (w III kw 2016 wyniosły 15 proc.)

Średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem to dla ubezpieczeń ze składką jednorazową 14 225 zł, dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo 3 678 zł. Natomiast, średnia, uroczniona składka na ubezpieczenie ochronne pozostałe - niepowiązane z produktem bankowym (stand alone) oraz inne powiązane (np. zdrowotne) pozyskane w kanale bancassurance przez zakłady ubezpieczeń na życie objęte raportem wyniosła 280 zł dla ubezpieczeń ze składką jednorazową i 191 zł dla ubezpieczeń ze składką opłacaną okresowo.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz