PZU SA i PFR kupiły 32,8% akcji Banku Pekao S.A.

Dodano: 08-12-2016
Kategorie :

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA wraz z Polskim Funduszem Rozwoju podpisały umowę z UniCredit S.A. dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A. za łączną kwotę 10,6 mld złotych. Cena nabycia jednej akcji wynosi 123 zł. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach. Nabycie akcji Pekao jest zgodne ze strategią PZU do 2020 roku, która zakłada stworzenie grupy bankowej posiadającej aktywa w wysokości co najmniej 140 mld zł oraz osiągnięcie 50 mld zł aktywów w zarządzaniu na rzecz osób trzecich. Jak poinformował zakład ubezpieczeń w komunikacie prasowym, PZU i PFR będą współpracować w celu zapewnienia efektywnej realizacji strategii rozwoju Pekao, utrzymując aktualny profil niskiego ryzyka banku, solidny poziom rentowności oraz stabilną politykę długoterminową w zakresie wypłat dywidendy z zysku.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz