PZU poprawił wynik w III kw. 2016 r. 45% udziałów w rynku ubezpieczeń na życie

Dodano: 10-11-2016

Grupa PZU w III kw. 2016 roku osiągnęła 649 mln zł skonsolidowanego zysku netto (przypisanego jednostce dominującej) wobec 511 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o 27%). W ten sposób spółka osiągnęła skumulowany zysk za 9 miesięcy 2016 roku w wysokości 1 309 mln zł. Składka przypisana brutto za trzy kwartały 2016 r. wzrosła o 9,2% r/r do poziomu 14 706 mln zł, przy jednoczesnym spadku kosztów administracyjnych o 5,7% do 1 126 mln zł (z wyłączeniem kosztów administracyjnych Alior Bank). Udział w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową osiągnął rekordowy wynik 45%.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz