PZU aktywnym partnerem krajowych liderów biznesu

Dodano: 21-11-2016

PZU aktywnie uczestniczył w odbywającym się w zeszłym tygodniu Kongresie 590. Aleksandra Agatowska, zasiadająca w zarządzie spółki PZU Życie S.A. w trakcie spotkania wystąpiła z prelekcją pt. „Innowacje w teorii i praktyce. Proces tworzenia i rozwoju”, także specjalnie dla PAP opowiedziała, w jaki sposób spółka wspiera polskie, innowacyjne przedsiębiorstwa.

Wskazała, że Grupa PZU wykorzystuje dwa modele wspierania innowacyjności polskich firm. Po pierwsze, przy zakładzie ubezpieczeń działa PZU Lab – instytucja pośrednicząca między nauką i biznesem. Poza tym, ubezpieczyciel pomaga przedsiębiorcom m.in. zmniejszać ryzyka, które są w danym przedsiębiorstwie oraz wprowadzać nowe rozwiązania, które mogą całkowicie wyeliminować ryzyka związane z ochroną zdrowia i z bezpieczeństwem pracy. Ubezpieczyciel wspiera takie przedsięwzięcia również finansowo poprzez umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz wspólne venture capital, ustanawiającą fundusz "Witelo Fund". Nowa instytucja ma za zadanie inwestowanie środków w czołowe światowe fundusze venture capital. Głównym celem projektu jest promowanie Polski jako miejsca do inwestycji i realizacji innowacyjnych projektów.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz