PZP: nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów

Autor: Magdalena Maksimiuk

Dodano: 08-08-2016

W dniu 28 lipca 2016 r., razem z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych, weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniach przetargowych.

Projekt znany był od kilku tygodni. Nic jednak nie wskazywało, że rozporządzenie zacznie obowiązywać w tym samym dniu co znowelizowana ustawa. Rozporządzenie wprowadza nowe rozwiązania oraz obowiązki dla wykonawców.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz