Przedstawiciele Rzecznika Finansowego zaprezentowali możliwe kierunki zmian dot. UFK

Dodano: 19-01-2018
Publikator: Rzecznik Finansowy

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podczas posiedzenia nr 197 w dniu 16 stycznia 2018 r. pozytywnie rozpatrzyła petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w celu doprecyzowania możliwości rezygnacji z tzw. "polisolokat". Przedstawiciele RF przygotowali już wstępne założenia zmian legislacyjnych.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz