Przed wakacjami Polacy ubezpieczają się od ataków terrorystycznych

Dodano: 06-07-2017

W związku z ryzykiem ataków terrorystycznych, polscy turyści, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje coraz częściej decydują się na zakup ochrony na wypadek zdarzeń powstałych wskutek terroru. Zwykle ochrona w ramach polisy turystycznej nie obejmuje tego ryzyka. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciele oferują możliwość jego rozszerzenia.

- W związku z obecną sytuację w Europie, obserwujemy duże zainteresowanie możliwością włączenia ryzyka aktów terroru do ubezpieczeń turystycznych. Mogę powiedzieć, że nasi klienci nie tylko pytają o taką możliwość, lecz faktycznie chcą z niej korzystać. W naszym ubezpieczeniu podróżnym Compensa Voyage dajemy więc możliwość rozszerzenia ochrony o klauzulę akty terroru lub wojny i dostrzegamy, że z tej opcji korzysta w tym roku zdecydowana większość naszych klientów – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Tego typu klauzula obejmuje zdarzenia powstałe na całym świecie. Ochrona jest wyłączona, gdy Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało ostrzeżenie najwyższego stopnia. Niektórzy ubezpieczyciele stosują w OWU zapisy odsyłające do komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, np. wymagając dodatkowej składki przy wyjeździe do państwa, przed wyjazdem do którego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia ostrzega na oficjalnej stronie internetowej MSZ, podając komunikat „Nie podróżuj” lub „Opuść natychmiast” - taki zapis ma np. PZU (czytaj więcej: Zagrożenie terroryzmem a ubezpieczenie).

- Tak jak w standardowej wersji polisy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ale klauzula aktów terroru lub wojny znosi znajdujący się zazwyczaj w ogólnych warunkach ubezpieczenia zapis, zgodnie z którym ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia powstałe wskutek aktów terroru – dodaje Andrzej Paduszyński.

W Compensie dodatkowa składka za włączenie takiej ochrony wynosi 5 zł na osobę bez względu na długość okresu ubezpieczenia oraz w przypadku polis otwartych 5 zł za każde 50 dni spędzonych za granicą przez posiadającą ochronę osobę.

wstecz