Projekt ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego w obliczu Brexitu

Dodano: 04-03-2019
Publikator: Biuletyn Informacji Publicznej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy i zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej. Projekt został opracowany przez Ministerstwo Finansów.

Projekt powstał na wypadek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 zd. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014r.  poz. 864) oraz braku innego sposobu uregulowania stosunków w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze i wykonujących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ocenie projektodawcy w celu ochrony klientów instytucji finansowych mających siedzibę w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Gibraltarze, konieczne jest przyjęcie ustawy określającej zasady prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej.

Celem propozycji jest zabezpieczenie interesów klientów poprzez zapewnienie odpowiedniego okresu na dostosowanie działalności niektórych podmiotów rynku finansowego do bezumownego opuszczenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

wstecz