Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skierowany do I czytania

Dodano: 31-08-2017

Rozpoczął się proces legislacyjny w Sejmie trzech projektów ustaw mających wpływ na sektor ubezpieczeń. W dniu 30 sierpnia br. skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu:

  • rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń,
  • rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
  • rządowy projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Wymienionym projektom ustaw nadano także numery druków sejmowych.

Na razie nie jest pewne, czy ww. projektami ustaw zajmie się Sejm na najbliższym posiedzeniu, które jest zaplanowane w terminie 12 - 15 września 2017 r. Zostanie to potwierdzone po publikacji harmonogramu 47. posiedzenia Sejmu, który aktualnie jest w trakcie przygotowań.

wstecz