Projekt rozporządzenia ws. sporządzania i przekazywania informacji o uczestniku PPK przy wypłacie transferowej

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 16-05-2019
Kategorie :

W serwisie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia wykonawczego do art. 104 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przepis ten zobowiązuje ministra finansów do określenia sposobu sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej oraz jej wzoru.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz