Projekt rozporządzenia Prezesa RM ws. wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi

Dodano: 18-04-2019
Kategorie :

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, która wdrożyła do prawa polskiego przepisy dyrektywy PSD2.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz