Projekt nowelizacji ustaw w związku z RODO w Sejmie

Dodano: 29-11-2018
Kategorie :

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 wpłynął do prac legislacyjnych w Sejmie. Projektowi nadano druk nr 3050 i skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 listopada 2018 r. Wprowadza on zmiany m.in. do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zakłada m.in.:

  • możliwość przetwarzania przez zakłady ubezpieczeń danych osobowych, w tym objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń,
  • odejście od wymogu zachowania formy pisemnej zgód dotyczących stanu zdrowia odbieranych przez zakłady ubezpieczeń,
  • zgodę za zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

Więcej o zmianach zaproponowanych w projekcie ustawy pisała mec. Marta Ryskalczyk w art. „Dane osobowe w działalności ubezpieczeniowej”. Projekt został także omówiony w odc. #BeInObiektywnie: RODO - znowu zmiany.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz