Procedura wydawania nakazów zapłaty wobec konsumentów na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych niezgodna z dyrektywami unijnymi

Dodano: 16-01-2019

28 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie (C‑632/17) na kanwie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich. Polski sąd powziął wątpliwość w zakresie zgodności z prawem unijnym przepisów Kodeksu postępowania cywilnego regulujących wydawanie nakazu zapłaty na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych i dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Przeczytaj cały artykuł
wstecz