PRIIP’s KID zmieni się. EIOPA przyjęła projekt

Dodano: 07-02-2021
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

3 lutego 2021 r. EIOPA projekt zmiany regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do rozporządzenia PRIIPs. Wprowadza on nowy zmiany w sposobie przygotowywania KID. Zdaniem PIU, zawarte w nim rozwiązania będą mieć negatywne konsekwencje dla ubezpieczycieli i ich klientów.

W lipcu ubiegłego roku EIOPA odrzuciła ten projekt. Teraz jednak zmieniła zdanie wskutek nacisków ze strony KE, która dostosowuje KID głównie dla klientów towarzystw finansowych, chociaż stanowią oni mniejszy odsetek na tym rynku. Szacuje się, że 75% rynku PRIIP stanowią produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne.

Zdaniem PIU i innych organizacji branżowych, w tym Insurance Europe, w wyniku zmian RTS klienci towarzystw ubezpieczeń mogą mieć problemy z odczytaniem KID, które będzie częściowo oderwane od specyfiki produktów uni-linked na rzecz funduszy inwestycyjnych. 

„Zamiast kolejnych prób korygowania PRIIPs KID poprzez szybkie poprawki do RTS, należy najpierw dokonać całościowego przeglądu ogólnych ram regulacji PRIIPs określonych w samym rozporządzeniu PRIIPs (poziom 1). Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, klientom poszukującym produktów o charakterze oszczędnościowym i inwestycyjnym odpowiednich informacji. Informacje takie pozwolą im na porównanie produktów oferowanych na rynku, zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i fundusze inwestycyjne. Ułatwią więc świadomy wybór odpowiedniego dla nich produktu”, wyjaśnia PIU na swoim blogu.

Przyjęty projekt zmiany regulacyjnych standardów technicznych (RTS) do rozporządzenia PRIIPs trafi teraz do Komisji Europejskiej, a następnie do Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Nowe KID zacznie obowiązywać z początkiem przyszłego roku.

Tagi: piu
wstecz