Prezes Votum negatywnie ocenia regulacje nakładane na branżę odszkodowawczą

Dodano: 11-07-2018

Brak przeglądu funkcjonowania całej branży dokonanego przed rozpoczęciem prac nad nowymi regulacjami obejmującymi branżę odszkodowawczą oraz uwzględnienie w głównej mierze postulatów branży ubezpieczeniowej w projekcie to główne zarzuty stawiane przez prezesa Votum, lidera na rynku odszkodowawczym.  

- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w regulacjach formowane są przez ubezpieczycieli, a nie klientów – ocenia Bartłomiej Krupa, prezes Votum.

Jego zdaniem, skutkiem nieprzeprowadzenia dogłębnej analizy branży przed opracowaniem regulacji jest choćby propozycja narzucenia maksymalnej stawki honorarium pobieranej przez doradców odszkodowawczych. Przepis ten, w opinii Krupy, opiera się na błędnym założeniu, że stawki pobierane przez kancelarie są na wysokim poziomie.

- Tymczasem tak nie jest. Na rynku odszkodowawczym działa bardzo dużo firm, co powoduje wzmożoną konkurencję i siłą rzeczy sprawia, że niemożliwe są bardzo wysokie prowizje sięgające ponad 50%. Najczęściej wahają się one od kilkunastu do dwudziestu kilku procent. Wprowadzenie maksymalnej stawki wynagrodzenia spowoduje, że kancelarie będą rezygnowały ze spraw o najniższej wartości. W takiej sytuacji ucierpią klienci – wyjaśnił ekspert.  

Prezes Votum krytyce poddaje też propozycję bezpośredniego przekazywania odszkodowania osobom poszkodowanym przez zakłady ubezpieczeń. Wyjaśnił, że przypadki fraudów dokonywane w tym obszarze przez kancelarie zdarzały się sporadycznie, a z analiz reklamacji klientów wpływających do KNF i Rzecznika Finansowego wynika, że liczba skarg na instytucje odszkodowawcze jest mniejsza niż na zakłady ubezpieczeń.

- Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w regulacjach formowane są przez ubezpieczycieli, a nie klientów – podsumował Krupa.

Prezes Votum wyjaśnił też, że z punku widzenia biznesowego wprowadzenie wyższych standardów daje większą szansę rozwoju dla dużych firm odszkodowawczych. W znacznie gorszej sytuacji znajdą się mniejsze podmioty.

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przygotowała projekt ustawy o świadczeniu usług  w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jego celem jest zwiększenie ochrony osób korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych poprzez nałożenie na profesjonalnych doradców odszkodowawczych nowych regulacji. Wśród propozycji znalazło się m.in. ustalenie maksymalnej wysokości honorarium, bezpośrednia wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym przez zakład ubezpieczeń, wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Czytaj więcej: Projekt ustawy regulującej działalność kancelarii odszkodowawczych.

Propozycje senatorów spotkały się z szeroką krytyką branży odszkodowawczej. Jej przedstawiciele wskazują, że wprowadzenie regulacji może podprowadzić do większej konsolidacji rynku i trudności z utrzymaniem rentowności przez mniejsze podmioty. Czytaj więcej: Kancelarie odszkodowawcze krytykują propozycje regulacji branży

wstecz