Prawo UE: wejście w życie przepisów przeciwdziałających nadużyciom na rynku kapitałowym

Autor: Przemysław Stopnicki

Dodano: 10-08-2016

Z dniem 3 lipca w życie weszły przepisy mające na celu zwiększenie ochrony inwestorów oraz zaufania do rynków finansowych UE poprzez przeciwdziałanie występującym na rynkach kapitałowych nadużyciom. Na nową legislację, która w sposób istotny zmienia otoczenia regulacyjne spółek publicznych składa się:

  1. Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, oraz akty wykonawcze do niego,
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku.
Przeczytaj cały artykuł
wstecz