Praktyczne aspekty wdrożenia PPK, czyli jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i instytucjami finansowymi

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 28-02-2019

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem bieżącego roku. Pierwsze PPK w największych spółkach będą musiały być uruchomione do dnia 1 lipca 2019 r. Obecnie do zmian w zakresie nowego programu przygotowują się zarówno pracodawcy jak i instytucje finansowe, które zamierzają wprowadzić PPK do swojej oferty.

Podczas ostatniej Szkoły Ubezpieczeń beinsured eksperci kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI: mec. Magdalena Sudoł, adwokat, koordynator praktyki prawa pracy, i mec. Agata Kwaśniewska, aplikantka radcowska, opowiedziały o najistotniejszych założeniach reformy emerytalnej i wynikających z niej nowych obowiązków dla pracodawców i podmiotów rynku finansowego, które planują uruchomienie tych planów. Wszystkie kwestie zostały przedstawione z biznesowego punktu widzenia i z podaniem praktycznych przykładów wypełniania tych obowiązków. 

Po pierwsze omówione zostały podstawowe zasady działania PPK i uczestnictwa w programie. Szczegółowo została także opisana procedura wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK z uwzględnieniem różnych modeli działania organizacji wraz z praktyczną i pomocną „check listą” zadań. Poruszony został też temat zmiany zasad w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w związku z uruchomieniem PPK.

Z kolei w części dot. działalności instytucji zarządzających PPK dużo uwagi poświęcono zasadom wynagradzania podmiotów finansowych, szczegółowo omawiając różne modele wynagradzania: za zarządzanie, za osiągnięty wynik. Przedstawione zostały też inne istotne kwestie dla instytucji finansowych, tj. pokrywanie kosztów, akwizycja PPK i reklama produktów PPK.  

wstecz